Povezanost s krajem

  • o odločitvah sklepamo v regiji
  • osebni odnosi s krajevno bližino
  • krajše poti odločitev kot pri konkurentih
  • varstvo in pospeševanje vašega regionalnega življenjskega prostora
  • investicije v lokalno gospodarstvo in podpiranje kulture, športa in socialnih pobud v regiji