Zgodovina Raiffeisnove banke Vrba ob Vrbskem jezeru

Leta 1912 je bila ustanovljena Raiffeisnova banka Vrba ob Vrbskem jezeru kot »hranilnica in posojilnica za občino Lipa ob Vrbi in Vernberk, registrirana zadruga z neomejenim jamstvom« v Lipi ob Vrbi.
 
Predmet lipškega društva je bila po vpisu v zadružniški register "odobritev posojil članom in zadružniškim obratom in sprejemanje hranilnih vlog za izboljšanje razmer svojih članov v moralnih in gmotnih odnosih ter pospeševanje nastajanja pridobitvenih in gospodarskih zadrug na društvenem območju".
 
Kot lokacija hranilnice je služila gostilna Hoffer in je imela odprto vsako nedeljo od 14. do 16. ure. Od oktobra 1945 so bile hranilne ure v gostilni Ulbing in naposled je septembra 1949 lipška hranilnica dobila prostor na občinskem uradu. Hranilne ure so bile razširjene najprej na dva dneva (sreda in nedelja), kasneje pa na vsak dan. Organiziranje dnevnih hranilnih ur je bil pogoj, da so lahko dosegli dovoljenje za devizne in valutne posle.
 
S sklepom občnega zbora 8. aprila 1951 so hranilno in posojilno društvo preimenovali v "Raiffeisnovo hranilnico Lipa ob Vrbi reg. zadruga z.o.j.".
 

To se je zgodilo ...

Leta 1964 ...

... se je Raiffeisnova hranilnica Lipa preselila v Vrbo ob Vrbskem jezeru, potem ko je prišlo do združitve občin Lipa in Vrba. Na občnih zborih so morali sklepati o spremembah statutov, zaprosili so za dovoljenje menjalnice in poskrbeli za vpis preselitve sedeža. Sklepali so tudi o spremembi imena, in sicer v: Raiffeisnova hranilnica  Vrba reg. zadruga z o. j.

Za preselitev v Vrbo so zgradili novo bančno poslopje v centru.

Leta 1970 ...

... je prišlo do prve območne razširitve. Raiffeisnova hranilnica Vrba se je združila z Raiffeisnovo hranilnico Škofiče in hkrati so se odločili za spremembo podjetja v "Raiffeisnova hranilnica Vrba in okolica reg. zadr.z.o.j.".

Nato je leta 1989 sledilo odprtje novega bančnega poslopja poslovalnice Škofiče.

Leta 1981 ...

... je prišlo do druge širitve. Na občnem zboru 15. septembra 1981 so sklenili združitveno pogodbo z "Raiffeisnovo hranilnico Rožek, Koroška, reg. zadr. z. o. j.". Vzrok za združitev je bila zakonska minimalna zahteva, dva poslovodja, najmanj en prokurist in en notranji revizor v vsaki hranilnici s poslovalnico ali brez nje. Na isti seji so izvedli tudi spremembo imena podjetja od Raiffeisnove hranilnice Vrba in okolica reg. zadr.z.o.j. v "Raiffeisnovo banko Vrba in okolica reg. zadr.z.o.j.".


Leta 1983 ...

... so na občnem zboru razglasili, da je Raiffeisnova banka kupila nekdanji hotel Kointsch, da bi tam na novo namestila banko. Leta 1984 so na občnem zboru predstavili načrte za gradnjo. Gradbeni urad in urad za spomeniško varstvo pa sta jih odklonila leta 1985. Šele leta 1990 so odredili gradbeno dovoljenje zaradi spremenjenih gradbenih načrtov in kot arhitekta so pridobili dipl. inž. Alexandra Wranna. 10. junija 1991 so praznovali odprtje v nekdanjem hotelu.

Leta 2007 ...

... je bila sklenjena nova gradnja svetovalnega središča za privatni banking. Zaradi različnih mnenj med gradbenikom in gradbenim uradom glede na lego in oblikovanje gradbenega objekta  ter zaradi poleti 2008 izbruhnjene finančne in gospodarske krize smo morali projekt prestaviti. Našli smo alternativo in tako je Raiffeisnova banka vzela v najem velik del revitalizirane vile Mösslacher. Junija 2011 se je naša svetovalna ekipa vselila v nove prostore po skrbni obnovi.

Leta 2011 ...

... je bil septembra adaptiran prostor z okenci v bančni poslovalnici Rožek, samopostrežna cona je bila posodobljena ter vgrajena klimatska naprava.
V teku občnega zbora avgusta 2011 so vsi navzoči člani sklenili preimenovanje Raiffeisnove banke Vrba in okolica v "Raiffeisnova banka Vrba ob Vrbskem jezeru".

Decembra so se naši sodelavci vselili v pisarniške prostore v 1. nadstropju glavne poslovalnice v Vrbi po skrbni obnovi in posodobitvi.


Leta 2012 ...

... so začeli februarja obnavljati pritličje glavne poslovalnice v Vrbi, da bi oblikovali nov, odprt prostor z okenci z diskretno blagajniško in sodobno samopostrežno cono. Poleg tega sta bila obnovljena zunanje pročelje in tudi ravna streha. S priključkom na daljinsko ogrevanje smo lahko izdatno izboljšali naš energijski koncept.

7. julija 2012 je bilo tako daleč: Raiffeisnova banka Vrba ob Vrbskem jezeru je praznovala svojo 100-letnico obstoja. Na ta dan smo praznovali sprva v Casineumu Vrba z zmagovalcem smučarskega svetovnega pokala Marcelom Hirscherjem, ki je podpisoval avtograme. Nato smo našim strankam predstavili novo obnovljeno Villo Kointsch ter novo oživljeno Mösslacherjevo hišo.