Naš življenjski prostor

Prizadevamo si, da bo naša regija lahko ostajala živ in v prihodnosti uspešen življenjski prostor za svoje prebivalce in prebivalke.

Krajevni vidiki najbolj določajo naše odločitve.